U058 – Ik vind de antwoorden van mijn leerlingen niet terug

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je moeite hebt bepaalde inzendingen van leerlingen terug te vinden. Ga de volgende mogelijkheden zorgvuldig en één voor één na.

 1. Insturen van antwoorden is niet mogelijk voor het geselecteerde widgettype.
 2. Insturen van antwoorden stond niet aan voor de widget.
 3. Je leerlingen hebben niet ingestuurd.
 4. De antwoorden zijn in een andere groep of klas terechtgekomen dan waar je ze verwacht.
 5. De antwoorden zijn bij een collega terechtgekomen.
 6. De geldigheid van gedeelde toegang is vervallen.
 7. Er zijn verschillende widgetversies in omloop.
 8. Het opslaan van ingestuurde antwoorden staat niet aan voor jouw account.
 9. Antwoorden van enquêtes en les-evaluaties kunnen niet via een leersysteem bekeken worden, dat moet rechtstreeks op onze website.
 10. Uitsluitend voor Smartschool-gebruikers: de BookWidgets-activiteit werd via het Lesfiche- en Plannersysteem van Smartschool gedeeld

Insturen van antwoorden is niet mogelijk voor het geselecteerde widgettype

Niet alle widgettypes ondersteunen het insturen van antwoorden. Bij het maken van een nieuwe widget kan je a.d.h.v. de icoontjes zien voor welke widgets er antwoorden naar de leerkracht opgestuurd kunnen worden. Voor meer info, klik hier.

Het insturen van antwoorden stond niet aan

Als het geselecteerde widgettype het insturen van antwoorden ondersteunt, ga dan na of de optie Titel/Rapportering > Leerling kan antwoorden insturen aanstaat.

Indien niet, kan je je leerlingen toch nog laten insturen.

Je leerlingen hebben niet ingestuurd

Ga na of je leerlingen ook daadwerkelijk hebben ingediend. Misschien hebben ze de widget helemaal niet gemaakt, wisten ze niet dat ze de antwoorden moesten insturen, of wisten ze niet dat ze op 'Versturen' of het briefomslag-icoon rechtsboven moesten klikken om te versturen.

Als je de widget via een leersysteem-integratie (bijv. Smartschool, Google Classroom, Microsoft Teams,...) hebt gedeeld, kan je kijken of je leerlingen de widget hebben geopend en ingestuurd. Meer info hier.

De antwoorden staan in een onverwachte groep of klas

Wanneer je met een leersysteem werkt, maken we een onderscheid tussen enerzijds de eigenlijke widget, en anderzijds een opdracht van je leersysteem.

Op het moment waarop je een widget in een leersysteem deelt, gebeuren er twee dingen:

 • De widget wordt gekoppeld aan enerzijds jou als leerkracht en anderzijds het vak dat je geselecteerd hebt.
 • Het leersysteem maakt een opdracht aan waaraan de widget als soort van bijlage wordt toegevoegd.

Wanneer je nu de opdracht zou verplaatsen of kopiëren naar een nieuw vak, is het om technische redenen niet mogelijk om de verankering van de widget aan te passen. De widget blijft met andere woorden nog steeds gekoppeld aan het oorspronkelijke vak. Om die reden zal je ook nieuwe inzendingen terugvinden in het oude vak. Bij de resultaten van de leerlingen van de nieuwe klas verschijnt bovendien een waarschuwing: de scores kunnen niet gesynchroniseerd worden met het puntenboek van je leersysteem, omdat de leerlingen in een ander vak zitten dan dat waaraan de widget gekoppeld is.

Als je een widget in een nieuw vak wil hergebruiken, is het om die reden belangrijk om hem steeds opnieuw in het gewenste vak te Delen. Enkel op die manier kan de widget aan het nieuwe gekoppeld worden en komen de latere resultaten van jouw leerlingen automatisch op de correcte plaats terecht.

De antwoorden zijn misschien op een ander account (bij een collega) terechtgekomen

Dat kan verschillende oorzaken hebben:

 • Je hebt een oefening gebruikt die door een collega in je leersysteem gedeeld is. Binnen een leersysteem komen BookWidgets-inzendingen namelijk terecht bij degene die de widget met de leerlingen deelt.
 • Dat geldt ook als je de oefening gekopieerd hebt (zie vorig punt).

 • Je hebt een widgetlink die je van een collega hebt gekregen onveranderd naar je leerlingen gestuurd.
 • Je hebt een widget gedupliceerd die geconfigureerd was om antwoorden naar iemand anders te sturen (onder Titel/Rapportering > Indieningsformulier) , en je hebt een link naar de widget buiten een leersysteem gedeeld.

Als je denkt dat antwoorden bij een collega kunnen zitten, vraag hem/haar dan om m.b.v. de zoekfunctie de inzendingen te zoeken. De antwoorden zouden in een vak terechtgekomen kunnen zijn dat je collega zelden of nooit bekijkt.

Als je collega in hetzelfde vak zit, kan hij/zij onderaan de resultatenpagina van het vak waarin de antwoorden terecht zijn gekomen, aanvinken dat resultaten met collega's gedeeld mogen worden.

Als de optie uitgevinkt blijft, kunnen de antwoorden jou nog steeds via de zoekfunctie toegestuurd worden.

De geldigheid van de gedeelde toegang is verlopen

Als je onder collega's via een leersysteem samenwerkt, en je collega is degene die de resultaten ontvangt en ze deelt met de rest, kan het zijn dat jouw toegang tot die resultaten na een tijdje vervalt. De verbinding met jouw leersysteem moet dan geactualiseerd worden.

Ga naar Punten en rapportering > Mijn vakken > [Naam van jouw vak] en kijk naar het gedeelte over gedeelde resultaten voor het geselecteerde vak. Als je de tekst Toegang controleren ziet staan, klik er dan op. De verbinding met tussen je BookWidgets-account en dat van je leersysteem wordt nagekeken en indien nodig geactualiseerd. Dat kan voldoende zijn om de resultaten van je collega opnieuw bij jou te laten verschijnen.

Er zijn verschillende widgetversies in omloop

Wanneer je een widget nog wijzigt nadat een deel van de leerlingen er reeds een resultaat voor heeft ingezonden, ontstaat er een situatie waarin verschillende leerlingen verschillende widgetversies insturen. Die kunnen niet altijd samen worden weergegeven, met name wanneer bijvoorbeeld het aantal vragen niet meer hetzelfde is.

In het verbeterdashboard van de widget vind je in dat geval een uitklapbare balk met de widgetversies. De versies zijn benoemd als 'Configuratie 1', 'Configuratie 2', enz. Klik op de balk om de resultaten van een andere widgetversie te bekijken.

Meer informatie omtrent de mogelijkheden om een widget nog aan te passen nadat je reeds resultaten ontvangen hebt, vind je hier.

Het opslaan van antwoorden staat misschien niet aan voor jouw account

Onder https://bookwidgets.com/a/configure, onder "Werk van Leerlingen", moet het opslaan van antwoorden aan staan:

Antwoorden van enquêtes en les-evaluaties kunnen niet via een leersysteem bekeken worden, dat moet recht­streeks op onze website gebeuren

Antwoorden op widgets in een leersysteem zijn gekoppeld aan leerlingen. Antwoorden voor enquêtes en les-evaluaties echter niet: ze zijn momenteel altijd anoniem en kunnen alleen recht­streeks op onze website teruggevonden worden.

De widget is via de Planner van Smartschool gedeeld

Heb je de widget via het Lesfiche- en Plannersysteem van Smartschool aan één of meerdere leerlingen toegewezen, dan zal je de inzendingen daarvan niet vinden als je er via [naam van jouw vak] > Oefeningen > Beheer > Resultaten > BookWidgets naar op zoek gaat. Ga in plaats daarvan terug naar de Planner: daar vind je zowel oefening als resultaten op één plaats.


Beantwoordde dit jouw vraag? Bedankt voor de feedback Er was een probleem bij het sturen van de feedback. Probeer later opnieuw.