U058 – Ik vind de antwoorden van mijn leerlingen niet terug

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je antwoorden niet kan terugvinden:

 1. Je leerlingen hebben nog niet ingestuurd.
 2. De antwoorden zijn in een andere groep of klas terechtgekomen dan waar je ze verwacht.
 3. Er zijn verschillende widgetversies in omloop.
 4. De antwoorden zijn bij een collega terechtgekomen.
 5. Insturen van antwoorden is niet mogelijk voor het geselecteerde widgettype, of het stond niet aan.
 6. Het opslaan van ingestuurde antwoorden in je account staat niet aan voor jouw account.
 7. Antwoorden van enquêtes en les-evaluaties kunnen niet via een leersysteem bekeken worden, dat moet rechtstreeks op onze website.

Je leerlingen hebben misschien niet ingestuurd

Het klinkt onwaarschijnlijk, maar het gebeurt: misschien hebben je leerlingen de widget helemaal niet gemaakt, wisten ze niet dat ze de antwoorden moesten insturen, of wisten ze niet dat ze op 'Versturen' of het briefomslag-icoon rechtsboven moesten klikken om te versturen.

Als je de widget via een leersysteem-integratie (bijv. Smartschool, Google Classroom, Microsoft Teams,...) hebt gedeeld, kan je kijken of je leerlingen de widget hebben geopend en ingestuurd. Meer info hier.

De antwoorden staan in een onverwachte groep of klas

Wanneer je met een leersysteem werkt, maken we een onderscheid tussen enerzijds de eigenlijke widget, en anderzijds een opdracht van je leersysteem.

Op het moment waarop je een widget in een leersysteem deelt, gebeuren er twee dingen:

 • De widget wordt gekoppeld aan enerzijds jou als leerkracht en anderzijds het vak dat je geselecteerd hebt.
 • Het leersysteem maakt een opdracht aan waaraan de widget als soort van bijlage wordt toegevoegd.

Wanneer je nu de opdracht zou verplaatsen of kopiëren naar een nieuw vak, is het om technische redenen niet mogelijk om de verankering van de widget aan te passen. De widget blijft met andere woorden nog steeds gekoppeld aan het oorspronkelijke vak. Om die reden zal je ook nieuwe inzendingen terugvinden in het oude vak. Bij de resultaten van de leerlingen van de nieuwe klas verschijnt bovendien een waarschuwing: de scores kunnen niet gesynchroniseerd worden met het puntenboek van je leersysteem, omdat de leerlingen in een ander vak zitten dan dat waaraan de widget gekoppeld is.

Als je een widget in een nieuw vak wil hergebruiken, is het om die reden belangrijk om hem steeds opnieuw in het gewenste vak te Delen. Enkel op die manier kan de widget aan het nieuwe gekoppeld worden en komen de latere resultaten van jouw leerlingen automatisch op de correcte plaats terecht.

Er zijn verschillende widgetversies in omloop

Wanneer je een widget nog wijzigt nadat een deel van de leerlingen er reeds een resultaat voor heeft ingezonden, ontstaat er een situatie waarin verschillende leerlingen verschillende widgetversies insturen. Die kunnen niet altijd samen worden weergegeven, met name wanneer bijvoorbeeld het aantal vragen niet meer hetzelfde is.

In het verbeterdashboard van de widget vind je in dat geval een uitklapbare balk met de widgetversies. De versies zijn benoemd als 'Configuratie 1', 'Configuratie 2', enz. Klik op de balk om de resultaten van een andere widgetversie te bekijken.

De antwoorden zijn misschien op een ander account (bij een collega) terechtgekomen

Dat kan verschillende oorzaken hebben:

 • Je hebt een oefening gebruikt die door een collega in je leersysteem gedeeld is. Binnen een leersysteem komen BookWidgets-inzendingen namelijk terecht bij degene die de widget met de leerlingen deelt, ook als je de oefening gekopieerd hebt.
 • Je hebt een widgetlink die je van een collega hebt gekregen onveranderd naar je leerlingen gestuurd.
 • Je hebt een widget gedupliceerd die geconfigureerd was om antwoorden naar iemand anders te sturen (onder Titel/Rapportering > Indieningsformulier) , en je hebt een link naar de widget buiten een leersysteem gedeeld.

Als je denkt dat antwoorden bij een collega kunnen zitten, vraag hem/haar dan om m.b.v. de zoekfunctie de inzendingen te zoeken. De antwoorden zouden in een vak terechtgekomen kunnen zijn dat je collega zelden of nooit bekijkt.

Als je collega in hetzelfde vak zit, kan hij/zij onderaan de resultatenpagina van het vak waarin de antwoorden terecht zijn gekomen, aanvinken dat resultaten met collega's gedeeld mogen worden.

Als de optie uitgevinkt blijft, kunnen de antwoorden jou nog steeds via de zoekfunctie toegestuurd worden.

Insturen van antwoorden is misschien niet mogelijk voor het gebruikte widgettype, of het stond niet aan

Niet alle widgettypes kunnen antwoorden insturen, en voor sommige widgettypes staat het insturen van antwoorden standaard aan.  Het insturen van antwoorden kan geconfigureerd worden onder de tab Rapporteren of Titel/Rapporteren.

Het kan ook zijn dat de optie niet aan stond op het ogenblik dat de leerling de widget heeft gemaakt, en pas achteraf aangezet werd.

Als dat het geval was, kan je je leerlingen toch nog laten insturen.

Het opslaan van antwoorden staat misschien niet aan voor jouw account

Onder https://bookwidgets.com/a/configure, onder "Werk van Leerlingen", moet het opslaan van antwoorden aan staan:

Antwoorden van enquêtes en les-evaluaties kunnen niet via een leersysteem bekeken worden, dat moet recht­streeks op onze website gebeuren

Antwoorden op widgets in een leersysteem zijn gekoppeld aan leerlingen.  Antwoorden voor enquêtes en les-evaluaties echter niet: ze zijn momenteel altijd anoniem en kunnen alleen recht­streeks op onze website teruggevonden worden.


Beantwoordde dit jouw vraag? Bedankt voor de feedback Er was een probleem bij het sturen van de feedback. Probeer later opnieuw.