U063 – Kunnen leerlingen via het browser-ontwikkelvenster de juiste antwoorden zien?

Neen, dat kunnen ze niet.

Door met de rechtermuisknop op een element binnenin een widget te klikken en vervolgens op Inspecteren, kan je de antwoordsleutel van een widget doorgaans niet achterhalen. Een woordje uitleg.

Wat is het ontwikkelaarsvenster?

Door met de rechtermuisknop op een element binnen de widget te klikken en vervolgens Inspecteren te kiezen (in sommige browsers ook Element inspecteren of Inspect (element) in Engelstalige browsers) kan je het zogeheten 'ontwikkelaarsvenster' openen. Het ontwikkelaarsvenster oftewel de ontwikkelaarsweergave kan voor eender welke website en met eender welke browser geopend worden. Dat op zich is geenszins onethisch: het is vrij beschikbaar voor iedereen die een browser heeft. Het toont o.a. de HTML-structuur van de website. De ontwikkelaarsweergave wordt hoofdzakelijk gebruikt door websiteontwikkelaars om snel en eenvoudig fouten in hun eigen code op te sporen. Welnu, studenten die op de hoogte zijn van het bestaan van die modus, durven die wel eens te openen om in de code te gaan snuffelen in de hoop dat ze daar de antwoorden voor de widget zullen vinden.

Waar ligt de correctiesleutel?

In de meeste gevallen (zie hieronder voor uitzonderingen) zijn de oplossingen voor de vragen van de widget niet in de ontwikkelaarsweergave te vinden, zelfs wanneer leerlingen het tegendeel beweren. Dat komt omdat de correcties er simpelweg niet inzitten; ze zitten niet in de widget. Daarom kan je ze via de ontwikkelaarsweergave onmogelijk achterhalen.

De oplossingen voor je widget bevinden zich op onze BookWidgets-server, en daar hebben de leerlingen gegarandeerd geen toegang toe. Als de widget geconfigureerd is om de correcte antwoorden te tonen wanneer een leerling instuurt, dan zal de widget op dat moment de server contacteren om de correcties te gaan opvragen en ze vervolgens op het scherm tonen. Daarvoor niet.

Let op: er zijn uitzonderingen.

In sommige gevallen zal de widget de correcte antwoorden uitdrukkelijk wél bevatten. In dat geval is het ook mogelijk om ze mits wat kennis van zaken via het ontwikkelaarsvenster te achterhalen. Dergelijke gevallen kunnen allemaal herleid worden tot een context waarin de widget enerzijds wél de juiste antwoorden nodig heeft, maar hij anderzijds op geen enkel moment verbinding zal maken met de BookWidgets-server om daar de antwoorden te gaan ophalen. Dat zal het geval zijn wanneer:

  • de optie Algemeen > Correctie-opties > Markeer correcte antwoorden onmiddellijk aanstaat. Daar waar de widget normaal gezien pas ten vroegste bij het insturen de server contacteert voor de antwoordsleutel, zal hij in dit geval vóór die stap de correcte antwoorden reeds nodig hebben. Daarom zit de sleutel ín de widget.
  • de optie Titel/rapportering > Leerling kan antwoorden indienen uit staat. Het uitzetten van die optie zorgt ervoor dat de widget een soort oefening wordt in plaats van een toets of proef. Aangezien er geen resultaten zullen worden opgestuurd naar onze server, zullen de correcte antwoorden ook niet worden opgehaald. Ze zitten dus in de widget vervat.
  • er een antwoordsleutel voor de widget is gedefinieerd (via Algemeen > Antwoordsleutel). Het ogenblikkelijk laten verschijnen van de oplossingen m.b.v. de antwoordsleutel zal er ook voor zorgen dat de oplossingen via de console kunnen opgespoord worden.

Waar komt het gerucht dan vandaan?

We zijn niet zeker, maar allicht heeft het te maken met de overvloedige aanwezigheid van de woorden 'true' (juist) en 'false' (fout) in de code. In onderstaande screenshot zie je bijvoorbeeld dat het vakje bij antwoordmogelijkheid D aangevinkt is, en dat dat in de HTML-code een attribuut oplevert met waarde 'true'. De andere vakjes hebben de waarde 'false'. Deze code geeft enkel weer of het vakje op dit moment een vinkje bevat ja of nee, en staat volledig los van wat het correcte antwoord op de meerkeuzevraag is.

Vermoedelijk is het dit soort aanwijzing waardoor leerlingen menen de pot goud aan het eind van de regenboog ontdekt te hebben. Jammer, maar helaas.

Samenvattend: om ervoor te zorgen dat de oplossingen van je toets of oefening niet in de console te vinden zijn, zet je:

  • de optie Algemeen > Correctie-opties > Markeer correcte antwoorden onmiddellijk uit;
  • de optie Titel/rapportering > Leerling kan antwoorden indienen aan;
  • geen wachtwoord in Algemeen > Antwoordsleutel.

Beantwoordde dit jouw vraag? Bedankt voor de feedback Er was een probleem bij het sturen van de feedback. Probeer later opnieuw.