U051 – Tekst laten voorlezen

Om schermvoorleessoftware binnen BookWidgets te gebruiken, moet het voor leerlingen mogelijk gemaakt worden om tekst met de muis aan te duiden.

Standaard kunnen leerlingen woorden of teksten binnen BookWidgets niet met de muis selecteren, en bijgevolg ook niet kopiëren. Als jouw leerlingen schermvoorleessoftware mogen gebruiken, kan je in de widgetconfiguratie toestaan dat de tekst geselecteerd kan worden.

Er zijn twee soorten schermleessoftware.

Tekstselectie toestaan

  1. In het widgetconfiguratievenster ga je naar Algemeen > Tekstselectie en tekst-naar-spraak.
  2. Vink de optie Sta tekstselectie toe aan.

Je leerlingen zullen in de widget tekst kunnen selecteren. Wanneer er met een externe schermvoorleessoftware gewerkt wordt (bv. Sprint Plus), zullen de opties verschijnen zodra de leerling in een widget woorden met de muis arceert.

Ingebouwde schermlezer gebruiken

Wanneer je tekstselectie hebt toegestaan, verschijnt er een bijkomende optie Tekst-naar-spraak. Daarmee kan je de spraaksoftware gebruiken die in de browser ingebouwd is. De meeste courante browser beschikken over zulke software.

Selecteer je de instelling Gebruik ingebouwde tekst-naar-spraak, kan je bijkomend een hoofdtaal en secundaire taal selecteren.

Merk op: BookWidgets is afhankelijk van de mogelijkheden die de browser heeft die je leerling gebruikt. Het is dus niet uitgesloten dat je binnen BookWidgets een voorleestaal configureert waarover de browser van de leerling achteraf niet lijkt te beschikken.

Safe Exam Browser is ook een browser.

"Geef de voorkeur aan online tekst-naar-spraakstemmen"

Deze instelling kan je bijkomend optioneel aanvinken. Sommige browsers hebben namelijk een databank van online stemmen. Online stemmen zijn doorgaans van een betere voorleeskwaliteit, maar wegen ook zwaarder door op de internetverbinding. Ze kunnen dus trager zijn. Lokaal ingebouwde stemmen (vaak ontleend aan het besturingssysteem op het apparaat dat je leerling gebruikt) klinken doorgaans houteriger, maar zijn ook offline beschikbaar.


Beantwoordde dit jouw vraag? Bedankt voor de feedback Er was een probleem bij het sturen van de feedback. Probeer later opnieuw.