U080 – Archiveren - exporteren - inspectie

Je wil resultaten van BookWidgets-oefeningen graag opslaan, eventueel met het oog op schoolinspectie. Dit artikel geeft je een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

In dit artikel belichten we uitsluitend mogelijkheden om gegevens buiten BookWidgets te brengen. Je hebt geen BookWidgets-account nodig om geëxporteerde gegevens te raadplegen. Dat maakt ze geschikt voor inspectiedoeleinden.

Geëxporteerde gegevens kunnen niet terug naar BookWidgets geïmporteerd worden. Het is met geen van de onderstaande methodes mogelijk om gegevens van één BookWidgets-account naar een ander over te brengen.

Het is momenteel niet mogelijk om de onderstaande handelingen centraal (door een ICT- of systeembeheerder) te laten uitvoeren. Iedere leerkracht dient zijn/haar eigen gegevens zelf te exporteren.

We belichten de volgende thema's:

 1. Hoe lang houdt BookWidgets mijn resultaten bij?
 2. De archiveringsfunctie
 3. Scores als .csv exporteren
 4. Een widget leeg of ingevuld (als antwoordsleutel) afdrukken of als PDF opslaan
 5. Werken van leerlingen als PDF downloaden
 6. De resultaten-export

Hoe lang houdt BookWidgets mijn resultaten bij?

Resultaten worden niet automatisch verwijderd. Ook als je geen geldige licentie meer zou hebben, kan je je nog steeds aanmelden via onze website www.bookwidgets.com en daar alle scores raadplegen, PDF-bestanden downloaden, enz.

De archiveerfunctie

De archiveerfunctie is in de meeste gevallen overbodig geworden.

De archiveringsfunctie van BookWidgets werd in het verleden voornamelijk gebruikt om op te ruimen: om oude werken te verwijderen om alzo de lijst met ingezonden resultaten overzichtelijk te houden. Sinds de invoering van de schooljaarfilter is de archiveringsfunctie in principe echter in de meeste gevallen niet meer nodig.

Schooljaarweergave

In je overzicht zie je voortaan enkel werken van leerlingen die binnen het geselecteerde schooljaar (1) zijn ingediend. Om vroegere werken te bekijken, klik je op het schooljaar en selecteer je een ander jaar. Standaard loopt een schooljaar van 1 september t/m 31 augustus. Je kan de startdag van het nieuwe schooljaar echter ook veranderen. Klik daarvoor op het schooljaar en vervolgens op bewerken.... De werken die je kan zien, worden automatisch aan de nieuwe datum aangepast.

Scores als .csv-bestand exporteren

Scores kunnen in tabelvorm gedownload worden zodat je een handig overzicht krijgt. Deze download is enkel widget-per-widget mogelijk.

 1. Ga naar het resultatenoverzicht van een widget.
 2. Vink de leerlingen aan wiens werken je in het bestand wenst op te nemen.
 3. Klik op het tandwieltje en selecteer Download scores.
 4. Selecteer welke kolommen het .csv-bestand moet bevatten, en bevestig.

Opmerking voor gebruikers van Microsoft Excel: als je het gedownloade .csv-bestand gewoon opent door erop te (dubbel-)klikken en je gebruikt een recente versie van Microsoft Excel, is het mogelijk dat de lay-out van de tabel sterk verwrongen is. Open in dat geval een nieuw, leeg werkblad, en kies er vervolgens voor om het .csv-bestand als tabel te importeren.

Een widget leeg of ingevuld (als antwoordsleutel) afdrukken of als PDF opslaan

Zie dit artikel.

Werken van leerlingen als PDF downloaden

Dit zijn de werken in PDF-formaat die je ook via e-mail naar je leerlingen kan sturen. Ze bevatten de automatische correcties alsook jouw opmerkingen en andere feedback.

 1. Ga naar het resultatenoverzicht van een widget.
 2. Vink de leerlingen aan wiens werken je wenst te downloaden.
 3. Klik op het tandwieltje en selecteer Download PDF's.

De resultaten-export

De resultaten-export is de grootste en meest omvattende manier om werk van leerlingen buiten BookWidgets te bewaren. Met een resultaten-export download je meteen álle ingezonden werken van álle leerlingen binnen een periode die je zelf kan bepalen. De export wordt het best eenmaal gedaan aan het eind van een lesperiode naar keuze (bv. aan het eind van het schooljaar, semester, trimester,…).

 1. Klik in de menukolom links op Punten & rapportering > Resultaten-exports.
 2. Klik op de knop Maak nieuwe resultaten-export.
 3. Selecteer een begin- en einddatum.
 4. Bevestig met Exporteer.

Er wordt nu een .zip-bestand klaargemaakt waarin alle werken van de geselecteerde periode zullen zitten. Binnen de map zullen alle werken netjes gesorteerd zitten volgens vak, klas, widget, leerling, enz.

De resultaten-export mag in de achtergrond lopen.

Als je veel leerlingen en veel werken hebt, kan het samenstellen van het pakket lange tijd in beslag nemen. Houd eventueel rekening met enkele uren. Je hoeft echter niet aanwezig te zijn terwijl het pakket wordt voorbereid. Je mag gerust de browsertab sluiten en zelfs de computer afsluiten; het pakket wordt op onze BookWidgets-servers voorbereid. Je kan de export bijvoorbeeld starten op een vrijdagavond, dan zal het pakket maandagmorgen op jou liggen wachten. Een exportpakket blijft 7 dagen beschikbaar voor download. Daarna verdwijnt het.

Vermijd buitensporig grote bestanden.

Krijg je een foutmelding dat de export niet lukt, bestaat de kans dat het pakket te groot is. Probeer in dat geval eerst je geselecteerde periode in delen op te splitsen. Wil je bijvoorbeeld alle werken van een volledig schooljaar exporteren, probeer dan eerst semesters. Lukt dat nog steeds niet, dan trimesters. Ervaar je daarna nog steeds problemen, contacteer dan support@bookwidgets.com.

Als je één of meerdere pakketten hebt gedownload, kan je in overeenstemming met het schoolbeleid de pakketten van verschillende leerkrachten bij elkaar laten komen en ze opslaan op een centrale locatie.


Beantwoordde dit jouw vraag? Bedankt voor de feedback Er was een probleem bij het sturen van de feedback. Probeer later opnieuw.