U036 – Widgets in Safe Exam Browser gebruiken

Safe Exam Browser (afgekort 'SEB') is een gratis browser-omgeving waarin digitale taken veilig afgenomen kunnen worden. De software verandert een computer tijdelijk in een beveiligde werkomgeving die de toegang tot externe functies controleert en beperkt. Dat kunnen systeemfuncties zijn, maar net zo goed andere websites en programma's. SEB verhindert dat niet-toegelaten materiaal tijdens een examen gebruikt wordt. Meer info vind je op de website van Safe Exam Browser (Engels).

Safe Exam Browser is geen product van BookWidgets. Als je vragen hebt over de functionaliteiten binnen, of configuratie van het programma, kunnen onze support-medewerkers niet garanderen jou te kunnen helpen. Ze zijn ook niet op de hoogte van de updates die er voor toekomstige versies van Safe Exam Browser op de planning staan.

Safe Exam Browser is niet beschikbaar voor Chromebooks. Een alternatief wordt aangeboden door Cloudwise in vorm van COOL Check. Merk op dat dat programma, in tegenstelling tot Safe Exam Browser, betalend is. Meer info vind je op de website van Cloudwise.

In dit artikel belichten we de volgende onderwerpen:

 1. Algemene informatie
 2. Safe Exam Browser installeren
 3. Instellingen
 4. Gekende problemen met multimedia

Algemene informatie

Om widgets in Safe Exam Browser te kunnen gebruiken:

 1. moet SEB op elke computer van elke leerling afzonderlijk geïnstalleerd zijn. SEB is beschikbaar voor iOS, Windows en macOS;
 2. moet de overeenkomstige optie, meer bepaald Algemeen > Safe Exam Browser geactiveerd zijn;
 3. moet de widget in een ondersteund leersysteem (bv. Smart­school, Google Classroom, Microsoft Teams,…) gedeeld worden.

De SEB-optie is beschikbaar voor de volgende widgettypes:

 • Quiz
 • Werkblad
 • Gesplitst Werkblad
 • Videoquiz

Wanneer de SEB-modus voor één van de bovenstaande widgettypes geactiveerd is, kunnen de widgets enkel in Safe Exam Browser geopend worden. Wanneer leerlingen een SEB-widget via hun leersysteem openen, zullen ze een aanmeldings­procedure moeten doorlopen en bevestigen dat ze SEB willen opstarten. Er wordt een instellings­wachtwoord gevraagd. De widget zal starten zodra het wachtwoord is ingevoerd. Vanaf dan zitten de leerlingen in de SEB-omgeving vast. De omgeving blijft gesloten totdat er wordt ingediend. Op dat moment zal er link verschijnen om SEB af te sluiten.

Is Safe Exam Browser niet geïnstalleerd op het toestel van de leerling, zullen zij bij het openen van een SEB-widget uitkomen op een zwart scherm met een verbodsteken. Ze kunnen de widget niet openen.

Safe Exam Browser installeren

SEB kan worden gedownload op de Safe Exam Browser-download­pagina.

Widgetinstellingen

Basisinstellingen

De SEB-modus inschakelen doe je onder Titel/rapportering > Safe Exam Browser. Je moet de volgende 2 dingen instellen:

 • Instellingswachtwoord: een wachtwoord dat je leerlingen nodig hebben om de widget op te kunnen starten.
 • Afsluit-/ontgrendelingswachtwoord: een wachtwoord dat kan gebruikt worden om in geval van problemen SEB af te sluiten zonder dat er antwoorden worden verstuurd. Dit wachtwoord dient door examen­opzichters/-begeleiders gekend te zijn om in geval van technische problemen eventueel bijstand te kunnen bieden.

Geavanceerde instellingen

Onder Geavanceerd kan je een seb-configuratie­bestand als sjabloon uploaden voor widgetspecifieke SEB-instellingen.

Het geüploade bestand moet een niet-geëncrypteerd seb-configuratie­bestand zijn.

Raadpleeg de SEB-website voor meer info over het aanmaken van zo'n bestand op een Windows-computer of een Mac.

Tot slot nog enkele handige tips in verband met specifieke configuraties, inclusief download-links met .seb-sjablonen!

YouTube

Wanneer filmpjes vanuit YouTube ingesloten worden, biedt dat de leerlingen via de "YouTube"-knop rechts onder in het kader een ontsnappingsroute uit SEB. Mits de correcte instellingen van het .seb-configuratiebestand kan je die route blokkeren.

 1. Open het SEB-configuratiebestand.
 2. Ga naar de tab "Browser".
 3. Voor de optie Links requesting to be opened in a new browser window ('links die verzoeken in een nieuw browservenster geopend te worden') kies je de instelling get generally blocked (worden standaard geblokkeerd).
 4. Klik hier om een .seb-configuratiesjabloon met deze instellingen te downloaden.

Sprint

SEB kan ook compatibel gemaakt worden met schermleessoftware. Leerlingen die dergelijke software op de computer geïnstalleerd hebben, kunnen gewoon starten nadat ze het wachtwoord hebben ingevuld. De voorleessoftware wordt dankzij het configuratiebestand toegestaan in SEB. Leerlingen die de voorleessoftware niet hebben op de computer hebben staan, zullen 3x een pop-up moeten sluiten om zonder de schermleessoftware verder te kunnen gaan.

Klik hier om een Sprint-compatibel .seb-configuratiesjabloon te downloaden.

YouTube + Sprint

Klik hier om een .seb-configuratiesjabloon te downloaden dat zowel de blokkering van YouTube-links als compatibiliteit met Sprint bevat.

Gekende problemen met multimedia

Het is algemeen aanbevolen om steeds na te gaan dat alle leerlingen met de recentste versie van Safe Exam Browser werken. Met name in gevallen slechts enkele leerlingen problemen ondervinden maar de rest niet, kan het updaten van SEB naar de recentste versie het probleem reeds oplossen.

Er zijn enkele problemen op vlak van het werken met multimedia die BookWidgets-gebruikers gemeld hebben. De volgende problemen zijn gekend.

Tekst-naar-spraak

Foutmelding schermlezer: Geen stemmen beschikbaar voor [taal]

Verzeker je ervan dat de juiste tekst-naar-spraakstemmen op het toestel geïnstalleerd zijn voor de gekozen taal. Het taalpakket op zich is niet altijd voldoende.

Voor zijn tekst-naar-spraakfunctie doet BookWidgets-beroep op de browser. Safe Exam Browser doet daarvoor op zijn beurt beroep op het besturingssysteem. Dat betekent dat als je een bepaalde tekst-naar-spraaktaal in BookWidgets configureert, er voor de gekozen taal een tekst-naar-spraakstem op het toestel geïnstalleerd moet zijn. Met name op Windows-toestellen is een tekst-naar-spraak-stem of -taal niet hetzelfde als een standaard-taalpakket. Technische details over het probleem vind je hier:

https://github.com/SafeExamBrowser/seb-win-refactoring/issues/827#issuecomment-1994070187

Video's spelen niet af

Bestandstype (zelfgeüploade filmpjes)

De mogelijkheid om zelfgeüploade videobestanden in SEB af te spelen hangt af van de combinatie tussen het bestandsformaat van het filmpje enerzijds en het besturingssysteem waarmee er gewerkt wordt:

 1. SEB op Windowstoestellen speelt geen .mp4-videobestanden af.
 2. SEB op iOS-toestellen (oftewel Mac-toestellen) speelt geen .webm-videobestanden af.

Dat betekent dat wanneer jouw leerlingen met Windowstoestellen werken, jouw geüploade videobestanden het formaat .wemb moet zijn opdat het filmpje afgespeeld kan worden en omgekeerd. Werken je leerlingen met gemengde toestellen, overweeg dan om het filmpje (via "Schakel naar opgemaakte tekst"-opties) tweemaal te uploaden: één keer in elk bestandsformaat. Op die manier verzeker je je ervan dat elke leerling één van beide filmpjes zal kunnen afspelen.

Ingesloten YouTube-filmpjes

Sinds de tweede helft van 2023 melden BookWidgets-gebruikers problemen met het afspelen van ingesloten YouTube-filmpjes in Safe Exam Browser. Er lijkt een verband te zijn met de kwaliteit van het filmpje. Als je de eigenaar bent van het YouTube-filmpje, ga dan na of het filmpje een kwaliteit van 1440p of 4K heeft, en zo niet, probeer het in minimaal die kwaliteit opnieuw te uploaden (op YouTube). Technische details over het probleem vind je hier:

https://github.com/SafeExamBrowser/seb-win-refactoring/discussions/813


Beantwoordde dit jouw vraag? Bedankt voor de feedback Er was een probleem bij het sturen van de feedback. Probeer later opnieuw.