U036 – Widgets in Safe Exam Browser gebruiken

Safe Exam Browser is een gratis browser-omgeving waarin digitale taken veilig afgenomen kunnen worden. De software verandert eender welke computer tijdelijk in een beveiligde werkomgeving, die de toegang tot externe functies beperkt en controleert. Dat kunnen systeemfuncties zijn, of andere websites en programma's. SEB verhindert dat niet-toegelaten materiaal tijdens een examen gebruikt wordt. Meer info vind je op de website van Safe Exam Browser (Engels).

Merk op: Safe Exam Browser is geen product van BookWidgets. Onze support­medewerkers kunnen daarom geen antwoord bieden op vragen die betrekking hebben tot de functionaliteiten binnen, of configuratie van het programma, noch welke updates er voor toekomstige versies op de planning staan.

Om widgets in Safe Exam Browser te gebruiken:

  1. installeer je SEB op alle studentencomputers. SEB is beschikbaar voor iOS, Windows en macOS;
  2. schakel je de SEB-modus in de widget­configuratie in;
  3. deel je de widget in een ondersteund leersysteem (bv. Smart­school, Google Classroom, Microsoft Teams,…).

Widgets met de modus actief kunnen enkel in Safe Exam Browser geopend worden. Wanneer leerlingen een SEB-widget via hun leersysteem openen, zullen ze een aanmeldings­procedure moeten doorlopen en bevestigen dat ze SEB willen opstarten. Er wordt een instellings­wachtwoord gevraagd. De widget zal starten zodra het wachtwoord is ingevoerd. Vanaf dan zullen de studenten in de SEB-omgeving vastzitten. De omgeving blijft gesloten totdat er wordt ingediend. Op dat moment zal er link verschijnen om SEB af te sluiten.

Safe Exam Browser installeren

SEB kan worden gedownload op de Safe Exam Browser-download­pagina.

Widgetinstellingen

De SEB-modus inschakelen doe je onder Titel/rapportering > Safe Exam Browser. Je moet de volgende 2 dingen instellen:

  • Instellingswachtwoord: een wachtwoord dat je leerlingen nodig hebben om de widget op te kunnen starten.
  • Afsluit-/ontgrendelingswachtwoord: een wachtwoord dat kan gebruikt worden om in geval van problemen SEB af te sluiten zonder dat er antwoorden worden verstuurd. Dit wachtwoord dient door examen­opzichters/-begeleiders gekend te zijn om in geval van technische problemen eventueel bijstand te kunnen bieden.

Bijkomstig kan je onder Geavanceerd een SEB-configuratie­bestand als sjabloon uploaden voor widgetspecifieke SEB-instellingen. Het geüploade bestand moet een niet-geëncrypteerd SEB-configuratie­bestand zijn. Raadpleeg de SEB-website voor meer info over het aanmaken van zo'n bestand op een Windows-computer of een Mac.


Beantwoordde dit jouw vraag? Bedankt voor de feedback Er was een probleem bij het sturen van de feedback. Probeer later opnieuw.